Köpvillkor

Nedan finner ni företagets köpvillkor i punktform. Om någonting är oklart eller eventuella frågor dyker upp så tveka inte med att höra av er till oss. 070 - 433 75 10

1. Leverans och betalning

1.1 Leveransvillkor

Vi levererar inte varor över hela landet utan arbetar i första hand lokalt. Fraktavgift kan därför tillkomma vid önskad hemleverans. 

I första hand avses att du hämtar varan Monterad & Klar i vår butik utanför Uppsala. Då har vi packat upp och monterat varan och förekommande fall gjort leveransservice. Då tillkommer normalt en monteringsavgift beroende på vilken typ av vara du beställt - gäller mindre prylar som normalt sett säljs i låda för egenmontage som barnfyrhjulingar, atv-vagnar etc.

Beställer du en arbetsfyrhjuling eller båtpaket ingår montering & leveransservice i priset.

Behöver du få hemleverans av din monterade fyrhjuling/båt/gräsklippare/snöslunga ordnar vi det till självkostnadspris - kontakta oss för prisuppgift.

1.2 Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Uppsala Fritid bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. eller att varan inte finns lagerförd hos oss eller hos våra leverantörer i Sverige förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand - eller om det visar sig leverans inte går att ordna - annullera beställningen.

Uppsala Fritid har full ägande- och återtagaderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

1.3 Pris

I priserna ingår moms med 25 %. Samtliga priser redovisas exklusive fraktavgift. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Uppsala Fritid inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

1.4 Betalning

OBS - Vid försäljning/köp i vår butik kan du inte betala med kontanter eller med bank- eller postväxel - Du kan endast betala via kort, via swish eller via förhandsbetald faktura. Vi tillämppar ej fördröjd fakturabetalning - tex 10 dagar eller 30 dagar. Vid ej förskottsbetald faktura kan godset ej hämtas/levererats innan betalning inkommit till Uppsala Fritid. 

Avgift för frakt och ev. postförskott tillkommer. 

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ vid köp i vår webbutik:

Faktura innan leverans - Fakturan skickas hem till er per mail / post inom en vecka från att du beställt din vara. När betalning är oss tillhanda blir din vara levererad.

Postförskott - Detta betalsätt erbjuder vi för varor upp till 30kg. Du hämtar din vara hos Postens närmaste serviceställe där du även betalar varan. Observera att PostNords avgift tillkommer.

Avgifter vid försenad betalning tillkommer i form av dröjsmålsrämta om 2% per påbörjad månad samt påminnelseavgift om 60 kr för privatperson och 450 kr för företag. Konstnader för indrivning och övrig hantering via kronofogde eller motsvarande tillkommer enligt vid var tid tillämpande avgifter.

1.5 Finansiering

Vi ordnar finansieringslösning tillsammans med bank- eller finansbolag. Vi har kontakt med flera banker och finansbolag och har stor erfarenhet att ta fram individuellt anpassade finansieringslösningar. Kontakta oss så ordnar vi en finansiering på dina villkor.

Leverans av varan sker efter att kreditansökan godkänds och signerade avtalshandlingar kommit Uppsala Fritid tillhanda.

Grundkraven för att ansöka om finansiering är att du har en ordnad ekonomi: 
- skall vara över 20 år 
- skall vara fast anställd 
- skall ha en inkomst av tjänst överstigande 200 000 kr per år 
- inte skall ha några betalningsanmärkningar 
- varit kyrkobokförd i Sverige under de senaste 3 åren

1.6 Leveranser

1.6.1 Leveranstid

Normal leveranstid är inom 10 (vardagar) efter det att vi har mottagit din betalning/påskrivet finansavtal. Vid köp av större enheter som är arbetsfyrhjulingar, båtpaket med mera levererar vi så snart det är möjligt med hänsyn till respektive underleverantörs/generalagents förmåga att leverera till Uppsala Fritid.  I de fall en vara måste beställas från leverantör kan därför leveranstiden vara längre.

1.6.2 Postpaket

Beställningar som väger mindre än 30 kg kan beställas med leveranssätt postpaket och postförskott. Det innebär att godset anländer till Postens serviceställe. Det är t.ex. en närliggande ICA-affär eller bensinstation på din hemort. När godset ankommit till Servicestället skickas en avi hem till dig. Därefter kan du hämta ut beställningen på det angivna servicestället.

1.6.3 DHL

Gods som väger över 30kg levereras med DHL eller Poståkeriet. Du får din beställning levererad till din dörr helgfri vardag. När godset har anlänt till din hemort kontaktar åkeriet dig för bokning av utkörningstid. Därför är det viktigt att du registrerar det telefonnummer du blir nådd på under dagtid. Skulle åkeriet inte kunna nå dig via telefon kommer en avi att skicka hem till dig. Med fraktnumret på avin kan du sedan kontakta åkeriet för att bestämma ny utkörning.

Observera att åkerierna ej levererar upp i trapphus/hiss etc i bostadshus eller kör inte ut till Öar eller på svårtillgängliga platser, i dessa fall levereras varan till den plats som är närmast framkomlig. Vi reserverar oss för transporter utanför åkeriernas normala fraktvillkor.

1.6.4 Leveransförsening

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. 

Vid Annullation / avbeställning gäller följande; En vara kan avbeställas om den ännu inte har levererats. Avbeställning är emellertid ett avtalsbrott och därför har Uppsala Fritid rätt till skadestånd. Ersättningens storlek skall vara skälig och baseras på säljarens uppstående extra kostnader samt uteblivna försäljningsvinst - i normalfallet 10% av varans pris. 

1.6.5 Transportrisk

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods. När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till ditt postcenter alternativt lastbilschaufför. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

1.7 Returer

1.7.1 Ej utlöst order

Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 2x gällade fraktpris + 200 SEK i administrationskostnader samt en annullationsavgift om 10% av den aktuella varans listpris.

1.7.2 Återbetalning

Ev. återbetalningar görs i till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto. Återbetalningen sker inom 20 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

1.7.3 Garanti - Reklamationsrätt

Uppsala Fritid säljer alla nya produkter med den garanti respektive reklamationsrätt som respektive generalagent tillämpar för konsumenter rspektive företag,  vanligen 6 månader - 2 års garanti respektive 24 månaders reklamationsrätt. För företag gäller normalt inga garantier om inte generalagenten lämna garanti. Garantin och reklamationsrätt gäller den första köparen. Garanti- och reklamationsrätten täcker inte transportkostnader till eller från auktoriserad verkstad eller förlorad arbetsinkomst.

Garanti- och reklamationsrätt gäller ej för: fel förosakade vid tävling, vid överbelastning eller ovarsamt användande, vid olycka eller annan yttre åverkan, då produkten modifierats så den ej övernsstämmer med orginalskicket, fel förorsakande av att service och reparation ej skett inom föreskriven tid eller ej genomförts av auktioriserad verkstad. Garanti- och reklamationsrätten gäller ej för normala förslitningsdetaljer eller batterier.

För registrerade motorfordon gäller att service genomförts i enlighet med service-rekommendationerna av auktoriserad serviceverkstad samt att detta kan styrkas genom ifyllt servicebok för att garanti- och reklamationsrätt skall kunna åberopas.

För båtmotorer gäller att av respektive generalagent rekommenderad service ska ha genomförts av auktoriserad verkstad.

För ej registrerade motorfordon, t ex lekfordon, gäller vanligen enbart en begränsad garanti - så kallad funktionsgaranti vid leverans. 

Reklamationsrätten omfattar alla ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns vid leverans, samt fel som kan härledas till fabrikationsfel. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

I de fall din produkt levererats till dig omonterad och ni har frågor kring montering skall ni kontakta oss omedelbart, fel kan uppstå ifall montering sker felaktigt. I vissa fall kan det krävas finjustering av inställningar för att anpassa din produkt till svenskt klimat. Kontakta oss ifall din produkt inte fungerar enligt specifikation.

I händelse av fel kontaktar du oss inom skälig tid, normalt senast 14 dagar efter att felet upptäcktes, via telefon alternativt via e-post: info@uppsalafritid.se

Vill du reklamera din vara skall du omedelbart kontakta Uppsala Fritid. Spara alltid emballage, kvitto och följesedel.

1.7.4 Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Uppsala Fritid tillämpar distansavtalslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt, se nedan under rubriken "Så här gör du en retur".

Ångerrätt gäller inte vid varor och produkter som inte kan återlämnas i omonterad obrukat och oskadat skick. Reservationen gäller även för emballage. Ångerrätt 14 dagar gäller ej företag. Fraktavgifter återbetalas inte vid utnyttjande av ångerrätt.

Vid åberopande av Ångerrätt vill vi att följande beaktas:

- Meddela till Uppsala Fritid och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.

- Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad.

- Returnera varan i produktkartongen med det avsedda inneremballaget.

- Varan ska vara komplett.

Uppsala Fritid förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera kostnad för de saknade delarna.

Om produkten är använd debiteras kunden för värdeminskningen, detta gäller även för emballaget. Bilder på varan och emballagets skick är obligatoriskt vid åberopande av ångerrätt, efter granskning av reklamationen tar UppsalaFritid ett preliminär beslut gällande värdeminskning.

Så här gör du en retur:

Sänd din vara enligt anvisningarna ovan till: Uppsala Fritid, Mogavägen 4, 741 72 Almunge.

Var noga med att tydligt ange ditt namn, ordernummer, adress, telefonnummer och ett komplett kontonummer när du sänder en produkt till Uppsala Fritid. Kontakta Uppsala Fritid för anvisningar när det gäller transport av tyngre gods.

1.7.5 Transportskada

Uppsala Fritid eller våra leverantörer besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet.

OBS! Det är viktigt att du gör en omgående anmälan till transportören vid skadat gods.

Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan. Därefter kontaktas också Uppsala Fritid inom senast tre (3) dagar.

Dolt fel: Anmäls till Uppsala Fritid inom tre (3) dagar från mottagandet av varan.

En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut om du så önskar eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

© 2011, Uppsala Fritid. All rights reserved.

Du kan även ställa din fråga här

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen