SB Boats

Nyhet hösten 2018! SB boats är Uppsala fritids senaste nyhet - båten tillverkas på andra sidan Östersjön, i Lettland närmare bestämt. Fabrikaten tillverkar även norska båtar. 

Nu presenterar vi denna smidiga daycruiser som första modell från SB.